รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรับงานแล้ว
01/03/2565 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องพิมพ์ EPSOS L3110 : โดย นางจินตนา วงษาเวียง : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
13/01/2565 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสแกนเนอร์ Brother ADS-2400n : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รับงานแล้ว
11/11/2564 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เคื่องสำรองไฟฟ้า ECO II 850 SYNDOME : โดย นายวัฒนา จำปา : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
01/04/2564 : กายภาพบำบัด แจ้งซ่อม เครื่องพิมพ์ Brother HL-1210w WN-P147 : โดย นายดุลยากร โพธิ์ชัย : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
01/04/2564 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M125a WN-P095 : โดย น.ส.นุชจรินทร์ แสงจันทร์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
16/03/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่อง Server X3650 M5 : โดย นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
13/03/2564 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า : โดย นางสาวสกาวเดือน ดาเหล็ก : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
08/03/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องพิมพ์ EPSON L210 WN-P087 : โดย นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
25/01/2564 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม เครื่องพิมพ์ Zebra GT-800 : โดย นายสันติภาพ ชัยนาม : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
22/01/2564 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M227 fwd WN-P131 : โดย นางสาวทิพวรรณ ชัยชนะ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
06/01/2564 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M130fn WN-P114 : โดย นางสาวนุชจรินทร์ แสงจันทร์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
28/10/2563 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า WN-U006 : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
28/08/2563 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ WN-P091 EPSON L220 : โดย นางสาวอทิตยา ชื่นจิตต์ : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
28/08/2563 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP6030 WN-P107 : โดย นางสาวดาราณี คัชเตสี : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
28/08/2563 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP6030 WN-P105 : โดย นายวัฒนา จำปา : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
22/07/2563 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่อง Server SR550 : โดย นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รับงานแล้ว
12/05/2563 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม จอ SAMSUNG LCD Monitor E1920X WN-M042 : โดย นางสุนันทา ทินราช : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
27/01/2563 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก LENOVO THINKSYSTEM DS2200 SFF WN-C096 : โดย นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกรู : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
20/01/2563 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่อง Server Lenovo System x3650 : โดย นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกรู : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
03/12/2562 : กลุ่มการพยาบาล แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ENERGY 750 S/N : 1506160305A0379 : โดย น.ส.ดลนภา แถวหมอ : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
05/11/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP-T310 S/N: E7655J8H482539 : โดย นางจินตนา วงษาเวียง : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
28/10/2562 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม MiKroTit Router CCR-1036-12G-4S : โดย นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รับงานแล้ว
22/10/2562 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L3110 (WN-P117) : โดย นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
22/10/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ WN-P018 HP LaserJet M1132 : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
22/10/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ WN-P058 HP LaserJet P1102 : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
22/10/2562 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ WN-P042 HP LaserJet M1132 : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
22/10/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ Canon LBP6030 : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
22/10/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ WN-P114 HP : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
22/10/2562 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ WN-P044 EPSON L110 : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
10/09/2562 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ LENOVO รุ่น THINSYTEM SR550 : โดย นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รับงานแล้ว
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5817 seconds !