รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรับงานแล้ว
09/09/2562 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก LENOVO THINKSYSTEM DS2200 SFF WN-C096 : โดย นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รับงานแล้ว
02/09/2562 : กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C041 : โดย นางนิตยา ลักษณะภาวรรณ : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
30/08/2562 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ WN-P042 HP LaserJet M1132 : โดย น.ส.อัญชลี ไสยาง : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
29/08/2562 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่อง Server PVE04 : โดย นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
29/08/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ WN-P088 Canon LBP6030 : โดย นางจีรวรรณ กอบัว : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
11/06/2562 : งานสุขภิบาล แจ้งซ่อม เครื่องสูบน้ำใส : โดย นายพิชิตชัย ประภาสอน : นายนิพนธ์ ไกรศรี รับงานแล้ว
03/01/2562 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C073 : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
25/12/2561 : ควบคุมโรค แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ Canon MP280 WN-P033 : โดย นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รับงานแล้ว
21/12/2561 : กลุ่มการพยาบาล แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ Canon LBP2900 WN-P027 : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
21/12/2561 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ Canon LBP2900 WN-P035 : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
21/12/2561 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ Canon LBP2900 WN-P015 : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
22/11/2561 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ Canon LBP6030 WN-P104 : โดย น.ส.จิราภรณ์ ยาย่อ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
07/11/2561 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม เสียงตามสาย : โดย นางสุนันทา ทินราช : นายนิพนธ์ ไกรศรี รับงานแล้ว
26/10/2561 : กลุ่มการพยาบาล แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet P1102 (WN-P057) : โดย นางสาวดลนภา แถวหมอ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
22/10/2561 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า DHOOM DGET 800 VA : โดย นางสุนันท์ ทินราช : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
01/08/2561 : กายภาพบำบัด แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP2900 (WN-P035) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
02/07/2561 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ (หน่วยจ่ายกลาง) Canon LBP2900 (WN-P027) : โดย นงลักษณ์ พิมพ์ศรี : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
18/06/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C064 IBM X3100 M4 2582B2A Server : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
05/06/2561 : ควบคุมโรค แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ (ควบคุมโรค) Canon MP287 (WN-P033) : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
05/06/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า Nubos NS-850V (WN-U050) S/N : 33070-1-0028-542 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
05/06/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า Nubos NS-850V (WN-U018) S/N : 33070-1-0022-300 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
05/06/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า Nubos NS-850V (WN-U010) S/N : 33070-1-0022-279 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
05/06/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า Nubos NS-850V (WN-U104) S/N : 33070-1-0054-312 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
05/06/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า Ablerex 800LS S/N : MA91625A80036 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
05/06/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า Ablerex 800LS S/N : MA91625A80025 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
05/06/2561 : กายภาพบำบัด แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ (กายภาพบำบัด) Canon LBP2900 (WN-P035) S/N : LPMA154064 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
05/06/2561 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ (งานการเงิน) HP LaserJet P1566 (WN-P081) S/N : VNF3M07513 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
05/06/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ (ห้องฉุกเฉิน) HP LaserJet P1102 (WN-P052) S/N : VNC3265899 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
05/06/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ (จุดรับบัตร) EPSON L110 (WN-P078) S/N : RBAK039479 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
05/06/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ (สารสนเทศ) EPSON L210 (WN-P087) S/N : RADK237631 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.4801 seconds !