รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรับงานแล้ว
05/06/2561 : งานประกันสุขภาพ แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ (ประกัน) EPSON L350 (WN-P048) S/N : Q8EK007050 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
01/06/2561 : งานประกันสุขภาพ แจ้งซ่อม เครื่อง Fax 043-499502 : โดย นางสาวอนงค์ ช่วยนา : นายนิพนธ์ ไกรศรี รับงานแล้ว
08/01/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ (จุดซักประวัติ) HP P1102 (WN-P102) : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
27/09/2560 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม ไฟฉุกเฉิน ด้านผู้ป่วย สามัญหญิง : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : นายนิพนธ์ ไกรศรี รับงานแล้ว
12/09/2560 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ HP LASERJET 1020 (WN-P017) : โดย นางสุดารัตน์ วิชาธรรม : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
12/09/2560 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet M1132 MFP (WN-P018) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
12/09/2560 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L110 (WN-P080) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
12/09/2560 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L110 (WN-P082) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
25/07/2560 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม หน้าจอคอมพิวเตอร์ SUMSUNG WN-M029 : โดย นางสาวจันทร์คณา ศรีโคตรฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
17/07/2560 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ HP P1102 (WN-P058) : โดย นางสาวนันทนิตย์ มณีทัพ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
12/07/2560 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ HP 1020 (WN-P038) : โดย นางสุดารัตน์ วิชาธรรม : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
15/06/2560 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม โคมไฟสนาม : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รับงานแล้ว
01/06/2560 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่องปรับอากาศ : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : นางวราภรณ์ แสนปัญญา รับงานแล้ว
23/05/2560 : งานสนาม แจ้งซ่อม เครื่องตัดหญ้า แบบสพาย : โดย นายพงษ์เทพ ปราบนา : นายนิพนธ์ ไกรศรี รับงานแล้ว
19/05/2560 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet P1102 (WN-P053) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
08/05/2560 : กายภาพบำบัด แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP2900 (WN-P035) : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
05/05/2560 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม ประตูกระจกห้องทำงานพยาบาล ด้านผู้ป่วยหญิง : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : นายนิพนธ์ ไกรศรี รับงานแล้ว
17/03/2560 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ Canon iP2770 (WN-P100) : โดย นางวราภรณ์ แสนปัญญา : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
15/03/2560 : ควบคุมโรค แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ Canon MP287 WN-P033 : โดย นายปฐม พิมพ์ศรี : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
24/02/2560 : รพ.สต.ละหานนา แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ รพ.สต.ละหานนา : โดย นายอลงกรณ์ ศิลปิกุล : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
25/01/2560 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม โอลมิเตอร์ แอมมิเตอร์ : โดย นางสุนันทา ทินราช : นายนิพนธ์ ไกรศรี รับงานแล้ว
18/01/2560 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม MikroTik Router CCR-1036 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
13/01/2560 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม เครื่องเอ็กซเรย์ : โดย นางสุนันทา ทินราช : นายนิพนธ์ ไกรศรี รับงานแล้ว
05/01/2560 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า MICRO 1000 VA (WN-U076) : โดย นางภัทราภรณ์ นพแก้ว : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
22/12/2559 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม Notbook HP Presario cq45 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
22/12/2559 : งานประกันสุขภาพ แจ้งซ่อม Notbook ASUS X401A : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
20/12/2559 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม แอร์สำนักงาน : โดย นางสาวทิพย์วดี พินิจมนตรี : นางวราภรณ์ แสนปัญญา รับงานแล้ว
15/12/2559 : งานยานยนต์ แจ้งซ่อม จอคอมพิวเตอร์ ASUS VB171D (WN-M024) : โดย นายเมธี ปุ้งโพธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
25/11/2559 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ประตูบ้านพักแฟลต (บริเวณใกล้โรงซักฟอก) บ้านเยาวลักษณ์ : โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศิลาวรรณ : รับงานแล้ว
20/10/2559 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม Printer HP 1020 (WN-P037) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5869 seconds !