รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรับงานแล้ว
20/10/2559 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม Printer EPSON L110 (WN-P080) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
20/10/2559 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่อง PC ชำรุด (WN-C022) : โดย นางสาวจิราภรณ์ ยาย่อ : รับงานแล้ว
28/09/2559 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ (WN - C027) : โดย นายสถิรชัย เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย : รับงานแล้ว
07/09/2559 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม Hy power ตรงกั้านต่อหัก : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รับงานแล้ว
22/07/2559 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า Qmax ZWN-U068) : โดย นางสาวรัตติยา พรชัย : รับงานแล้ว
11/07/2559 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม หลอดไฟภายในตู้เย็น : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : นายนิพนธ์ ไกรศรี รับงานแล้ว
30/06/2559 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C027 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
30/06/2559 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C048 : โดย นายสันติภาพ ชัยนาม : รับงานแล้ว
22/06/2559 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C032 : โดย นายสันติภาพ ชัยนาม : รับงานแล้ว
06/06/2559 : งานสุขภิบาล แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟ : โดย นายปฐม พิมพ์ศรี : รับงานแล้ว
13/05/2559 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องคอมการเงิน WN - C022 : โดย นางสาวจิราภรณ์ ยาย่อ : รับงานแล้ว
18/04/2559 : แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ : โดย นางกานต์เกษม พันนา : รับงานแล้ว
25/03/2559 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม monitor EKG (รุ่น IMEC10) : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : นางวราภรณ์ แสนปัญญา รับงานแล้ว
27/01/2559 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม คอมพิวเตอร์ WN-C044 : โดย นางปัทมา วีสูงเนิน : รับงานแล้ว
19/01/2559 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม ปริ้นเตอร์ EPSON L210 WN-P092 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
18/01/2559 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม เครื่องปริ้น HP P1102 WN-P054 : โดย นางสาวจันทร์คณา ศรีโคตรฤทธิ์ : รับงานแล้ว
18/01/2559 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ปริ้นเตอร์ HP P1102 WN-P052 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
07/01/2559 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C032 : โดย นางอรุณี คำตา : รับงานแล้ว
07/01/2559 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN - C031 : โดย นางอรุณี คำตา : รับงานแล้ว
30/12/2558 : งานยานยนต์ แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ : โดย นายบุญสอน ภูศรีฤทธิ์ : รับงานแล้ว
21/12/2558 : ห้องชันสูตรสาธารณสุข แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟ : โดย นายยุทธพงษ์ อาฤทธิ์ : รับงานแล้ว
21/12/2558 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ : โดย นางรัตนี นาอุดม : รับงานแล้ว
21/12/2558 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม คอมพิวเตอร์ : โดย นางสาวจันทร์คณา ศรีโคตรฤทธิ์ : รับงานแล้ว
14/12/2558 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟ : โดย นายสาโรช โยธาโคตร : รับงานแล้ว
11/12/2558 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม EPSON L210 : โดย นางเปรมมิกา หมวดศรี : รับงานแล้ว
09/12/2558 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า DGST : โดย นางสาวรัตติยา พรชัย : รับงานแล้ว
02/12/2558 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องปร้น EPSON L2110 (P092) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
12/11/2558 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่อง Scaner Canon DR-2010C : โดย นางสาวจีรวรรณ ชาลีรินทร์ : รับงานแล้ว
27/10/2558 : งานประกันสุขภาพ แจ้งซ่อม ครื่องคอมพิวเตอร์ งานประกันสุขภาพ (e-clain) : โดย นางสาวประภาพร เขียวสุวรรณภูมิ : รับงานแล้ว
27/10/2558 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม EPSON L110 WN-P080 : โดย นายสถิรชัย เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย : รับงานแล้ว
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.4942 seconds !