รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรับงานแล้ว
26/10/2558 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C070 : โดย นางสาวจันทร์คณา ศรีโคตรฤทธิ์ : รับงานแล้ว
22/10/2558 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม EPSON L210 WN-P092 : โดย นางสาววนิดา หวังคู่กลาง : รับงานแล้ว
23/09/2558 : งานประกันสุขภาพ แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ (WN-C015) : โดย นางสาวประภาพร เขียวสุวรรณภูมิ : รับงานแล้ว
18/09/2558 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : รับงานแล้ว
14/09/2558 : งานประกันสุขภาพ แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ : โดย นางสาวอนงค์ ช่วยนา : รับงานแล้ว
14/09/2558 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องโน๊ตบุ๊ค : โดย นางวราภรณ์ แสนปัญญา : รับงานแล้ว
01/09/2558 : โรงครัว แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ : โดย นางสาวนวารินทร์ พันธ์ชัยภูมิ : รับงานแล้ว
29/07/2558 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม Printer Canon iP2770 WN-P085 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
29/07/2558 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม Printer Brother DCP-7040 WN-P008 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
29/07/2558 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่อง Printer HP P1102 WN-P053 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
28/07/2558 : งานประกันสุขภาพ แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ : โดย นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร : รับงานแล้ว
24/07/2558 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม UPS WN-U035 S/N:OL807-0373602146JM : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รับงานแล้ว
24/07/2558 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม UPS Qmax WN-U039 S/N:1903108070180 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รับงานแล้ว
10/07/2558 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ : โดย นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร : รับงานแล้ว
09/11/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม จอ LG L194WT - SF S/N : 707INMF8P731 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
01/10/2557 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม เครื่อง print sticker : โดย นางสุนันทา ทินราช : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
25/09/2557 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม เครื่อง print sticker : โดย นางสุนันทา ทินราช : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
28/08/2557 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม UPS (เครื่อง NST) : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : นายดาวคะนอง ดาเหล็ก รับงานแล้ว
28/08/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม จอคอมพิวเตอร์ LQ FLATRON L19AWT S/N:707INMF8P731 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
18/08/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม ON LINE (WN-U071) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
18/08/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม Q-MAX-850VA (WN-U024) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
18/08/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม BluePower (WN-U014) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
18/08/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม BR-AIN UPS (WN-U048) S/N:BR-5950803229 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
18/08/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม 4 Tech S/N:4T-02110219 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
18/08/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม Q MAX 1000VA (WN-U015) S/N:1903108070179 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
18/08/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม Q MAX 1000VA (WN-U054) S/N:1902209120022 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
18/08/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม GTZZ 800VA (WN-U012) S/N:GIZ8-51001-01402 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
08/08/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม Cannon LBP 2900 (WN-P035) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
08/08/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม HP LaserJet 1020 (WN-P029) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
08/08/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม V EGA (WN-U115) S/N:EL850JN0080 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รับงานแล้ว
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.4687 seconds !