สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๔   ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  พี่น้องประชาชนชาวอำเภอแวงน้อย  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น  ตำบลละหานนา คร๊าบ !!!
วันปิยะมหาราช
ปี๒๕๕๓
งานทู บี นัม เบอร์ วัน  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
หน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย
การอบรมจัดตั้งศูนย์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
ปี  ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนแวงน้อยศึกษา